Skip to main content

Ziet u kansen om te innoveren én bij te dragen aan klimaatneutraal IJmond? Dat kan u EU subsidie opleveren tot 50% van de benodigde investeringen! 

Het Just Transition Fund (JTF) draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa. De Europese Commissie (EC) heeft de IJmondregio liefst 58,5 miljoen euro subsidie uit het Just Transition Fund (JTF) toegekend. ‘Omdat onze regio sterk afhankelijk is van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen, kan de IJmond hiermee op een versnelde manier de noodzakelijke transitie naar een duurzame industrie maken’, zegt JTF-projectleider Vera van Vuuren. ‘We kunnen aan de slag om van de IJmond de groene stekker van Nederland te maken, dé plek waar het gebeurt op het gebied van duurzame industrie en slimme energieoplossingen’, aldus wethouder van Velsen, Jeroen Verwoort.

Meld je aan

© Beverwijk Business Docks Wijckermeer | Privacy Verklaring | Concept & design door SixtySeven