Innovatie, verduurzaming en onderwijs

Innovatiekracht, technische kennis en verbinding maken:
dat is echt Beverwijk.

Industrie, onderwijs en zorg werken hier al tientallen jaren intensief samen. Vanuit de Hoogovens werd bijvoorbeeld het Brandwondencentrum opgericht, en samenwerking gezocht met onderwijsinstellingen voor het opleiden van de vele technische mensen die we hier in de IJmond nodig hebben.

Clustervorming en ketensamenwerking en een actieve overheid versterken dit innovatieve klimaat. Het huidige Tata Steel zet in op innovatieve en duurzame manieren van staalproductie. Techport en de Tata Academy zijn aanjagers van het technisch en duurzaam onderwijs in de regio en trekken onderzoekers, innovatieve ondernemers en studenten uit het hele land. Door dit netwerk uit te bouwen, borgen we voortdurende kennisontwikkeling en werkgelegenheid. Samen met de vele ondernemers hier zetten we vaart achter de transitie van traditionele bedrijvigheid naar smart maintenance en smart logistics.

Innovatie, verduurzaming
en onderwijs.

Innovatie, Duurzaamheid en Onderwijs vormen daarom belangrijke pijlers van de toekomstvisie voor de Beverwijk Business Docks. Met een cluster van kleinschalige hightech bedrijvigheid aan de Parallelweg, een verbinding met het centrum van de stad en een mix van wonen, werken, cultuur, leisure en onderwijs worden we de komende jaren een aantrekkelijke plek voor toonaangevende, innovatieve en duurzame ondernemers, kennisinstellingen en jong talent.

Daarbij zetten we ook volop in op de energietransitie en de circulaire economie. Met de krachtige samenwerkingsverbanden en de sterke clusters kunnen we niet alleen een van de aantrekkelijkste, maar ook meest duurzame bedrijventerreinen in de regio worden.

GreenBiz IJmond: duurzame krachtenbundeling van ondernemers uit de regio

De eigen bedrijven én de bedrijventerreinen verduurzamen: dat is de ambitie van alle ondernemers die zich hebben aangesloten bij deze vereniging.

Lokale energievraag en het lokale energieaanbod samenbrengen

Met het initiatief GreenBiz Energy wordt lokaal duurzame energie geproduceerd en vervolgens op de lokale energie markt gebracht. Groene energie tegen een lagere prijs dus. Zonder tussenkomst van traditionele leveranciers en volledig transparant.

U bent in goed gezelschap

Innovatiedrang en kennisuitwisseling zijn verankerd in ons DNA. We durven gerust te stellen dat álle bedrijven op de Beverwijk Business Docks innoveren en experimenteren op hun eigen gebied. Met onze ondernemersmentaliteit zien we overal kansen om te verbeteren, te vernieuwen en te verduurzamen. En door volop kennis te delen en krachten te bundelen lopen we hierin echt voorop in de regio.

Mooie voorbeelden?
Die zijn er dus genoeg!

De Broedmachine

In de maakindustrie is circulariteit geen nieuw concept. In een werkplaats wordt nu eenmaal niet gauw iets weggegooid, alles is herbruikbaar voor wie dingen kan maken. Creatieve maakplaats De Broedmachine is zelfs helemaal circulair opgezet. Een leegstaand pand werd volledig verbouwd en ingericht met restmaterialen vanuit het hele bedrijventerrein. Goed voor de IJmond Duurzaam Award. Ook veel van de atelierhouders werken aan circulaire projecten.

Braam Recycling

Ook voor René Braam is circulariteit geen hippe term, maar gewoon handel. Als zoon uit een ondernemersfamilie begreep hij al lang geleden dat er toekomst zit in puin en grond. Zijn opa startte in 1935 met paard en wagen, zijn vader maakte daar een transportbedrijf van met 35 kipperauto’s en anno 2020 verwerkt Braam Recycling dagelijks vele tonnen grond, afval en puin en grondstromen uit de bouw en industrie tot nieuwe toepasbare materialen. Zo gaat dat in Beverwijk.

Patina Dakdenkers

Een dakbedrijf dat business intelligence medewerkers in dienst heeft en een eigen kwekerij is begonnen voor het aanleggen van groendaken? Welkom bij Patina!

Algemeen directeur Jordy van Nugteren deed zelf ook een studie Big Data Analyse. “Dat is onze ondernemersgeest. Kijken naar de dag van morgen. We staan aan de vooravond van een gigantische transitie: sturen op basis van data. Met sensoren in daken precies berekenen wanneer het waar gaat lekken. Zodat je dat voor kunt zijn, en je resources zo slim mogelijk kunt inzetten. Het gaat gebeuren en wij lopen graag voorop.”

Max Kwantes van Patina besloot met zijn vriendin een stuk land te kopen om sedum te gaan planten voor de daktuinen: “Zonnepanelen, groene daken, luchtzuiverende daken: het dak biedt letterlijk ruimte voor heel veel duurzame initiatieven. Sedumplanten op groendaken vangen fijnstof op en zetten stikstof om in zuurstof. Maar we hadden als Patina steeds een hovenier nodig. Daarom zijn we gewoon zelf sedum gaan planten. Nieuwe dingen, daar krijgen we in Beverwijk energie van.”

Bamboo Import

Bamboe is een sterk, veelzijdig, maar vooral duurzaam bouwmateriaal. Bamboe zet 35% meer CO2 om in zuurstof dan gewone bomen. Het aanplanten van bamboe helpt dus tegen de opwarming van de aarde, biedt een thuis voor veel beschermde diersoorten en een bestaan voor kleine boeren in ontwikkelingslanden. Oprichters Pim van der Eng en Sandra Bonne van Bamboo Import Europe BV begonnen ooit vanuit een garage. Nu hebben ze 5.000 m² met bamboeproducten op voorraad en leveren ze door heel Europa.

Moens Mouldings

Lichter, sterker, mooier en vooral duurzamer: voor de R&D afdeling en het Innovation Lab van Moens Mouldings is het ontwerp van elke IML-verpakking een innovatievraagstuk waar ze zich met alle aandacht aan wijden. Ook de gloednieuwe fabriek in Beverwijk is met de modernste robotsystemen en een ingenieuze koelinstallatie op het dak de schoonste in zijn soort.

We love the planet

We love the planet: vanaf dag 1 een duurzaam succesverhaal. Jonge Beverwijkse ondernemers met passie, een goed verhaal en 100% natuurlijke geur- en cosmeticaproducten.

SINA Voetballab

Fysiotherapie, performance en analyse komen samen bij het Nederlands Sport Revalidatie Centrum. Met de door SINA zelf ontwikkelde en zeer innovatieve testmethoden en faciliteiten voor de behandeling en revalidatie van sporters, heeft het team van Siamak Azadi nationaal én internationaal veel succes.

In de Beverwijk Business Docks hebben we altijd ruimte voor toekomstmakers: mensen, bedrijven en organisaties die net als wij houden van innoveren en verduurzamen. Benieuwd naar de mogelijkheden om je hier te vestigen of samen te werken? Neem contact op met onze ondernemerscoördinator Inge Reijmer.

Maak kennis

Smart Maintenance

Maakindustrie

Trade, transport en Smart Logistics

Innovatie, verduurzaming en onderwijs

© Beverwijk Business Docks Wijckermeer | Privacy Verklaring | Concept & design door SixtySeven