Over Beverwijk Business Docks Wijckermeer

Toekomstmakers
vernieuwers met een grote dadendrang.

Bereikbaar, betaalbaar, ondernemend, strak georganiseerd, duurzaam en lekker dynamisch: dat is het hier allemaal. We hebben een zelfstandige zeehaven, hoogwaardige maakindustrie, een innovatief distributiecluster en een duidelijke toekomstvisie.

Maar wat Beverwijk Business Docks Wijckermeer écht bijzonder maakt, is de manier waarop we dat allemaal samen weten te brengen. Door onze ambities uit te spreken, onze diversiteit te gebruiken, vakmanschap en kennis slim te bundelen en gewoon te doen. Er liggen zoveel kansen, in de techniek, de logistiek en waar eigenlijk niet. Die pakken we hier met beide handen aan. Vernieuwen, verbeteren, verduurzamen? Wij zijn allang begonnen. Toekomstmakers, dat zijn we.

Bekijk de video en ontdek de Beverwijk Business Docks Wijckermeer

Mozaïek van bedrijvigheid.

Beverwijk Business Docks Wijckermeer is met ruim 600 bedrijven hét bedrijventerrein van Beverwijk. In de Pijp komen havengerelateerde bedrijvigheid, industrie en handel samen. Binnenvaart en zeeschepen zorgen er dagelijks voor de overslag van pootaardappelen, hout, zand, containers en staal. De grote kranen en de bergen grond, grind en schroot zijn niet alleen karakteristiek. De circulaire economie bloeit hier al jaren.

Diversiteit is onze kracht

Met een lint van megastores, makerspaces met innovatieve en creatieve ondernemers plus een kleine haven voor recreatievaart en horeca vormen de Parallelweg en de Kop van de Haven de verbinding met het centrum van Beverwijk. Het is dé plek voor transformatie naar een hotspot voor wonen, werken en onderwijs.

Met zoveel transporteurs en distributiecentra is het nieuwste gedeelte van Beverwijk Business Docks, de Wijkermeer, uitgegroeid tot dé smart logistics hub voor de hele regio. Maar ook grote bouw-, techniek- en installatiebedrijven, internationale dienstverleners, start ups en grow ups vinden hier ruimte voor hun ambities.

Dé plek voor transformatie naar een hotspot voor wonen, werken en onderwijs

Betaalbaar & bereikbaar,
in Beverwijk brengen we het samen.

Over de weg, over het water, over het spoor

Beverwijk is een toplocatie, optimaal verbonden met de hele regio en zeer betaalbaar. Niet voor niets zijn hier zoveel transportbedrijven gevestigd en bevoorraden grootwinkelbedrijven hun vestigingen vanuit Beverwijk. De A9 en de A22 verbinden Beverwijk met Haarlem, het westelijk havengebied/Amsterdam en Schiphol, maar ook met Zaanstad en de kop van Noord-Holland.

Beverwijk ligt in het hart van de drukbevolkte IJmond

Dagelijks woon-werkverkeer is uitstekend geregeld met snelle bus- en treinverbindingen, de pont over het kanaal en voldoende parkeergelegenheid. Het station én het centrum van Beverwijk zijn op loop- en fietsafstand.

Toplocatie aan
de A9 en A22
Het hart van de drukbevolkte IJmond
Strategische plek
in de MRA
20 minuten van Amsterdam en Schiphol
Stadscentrum op loop- en fietsafstand
Eigen zeehaven en
NS-station

Korte lijnen, actief
ondernemersklimaat.

In Beverwijk delen we onze ambities, maar net zo gemakkelijk onze kennis, expertise, voorzieningen en middelen. We gunnen elkaar veel en we weten wat het oplevert. We bundelen onze krachten met andere sectoren, nieuwe generaties. Juist de diversiteit is onze kracht. We houden niet van grenzen, wel van aanpakken, experimenteren en innoveren.

Niet alleen ondernemers weten elkaar hier goed te vinden, ook de samenwerking met de gemeente, de arbeidsmarkt en onderwijsinstellingen, andere lokale en regionale spelers en het centrum is hier optimaal. Bij het ontwikkelen van de toekomstvisie en het uitvoeringsprogramma voor Beverwijk Business Docks Wijckermeer zijn alle ondernemers en netwerken intensief betrokken.

De gemeente schept een stimulerend economisch klimaat door te investeren in sterke sectoren, faciliteiten en de transformatie van het bedrijventerrein tot een van de best bereikbare en meest duurzame woon-werklocaties in Noord-Holland.

MKB-vriendelijkste gemeente
van Noord-Holland

In november 2016 werd de gemeente Beverwijk door ondernemers gekozen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Noord-Holland.

Economische Samenwerking IJmond 2030

Beverwijk Business Docks Wijckermeer grenst aan het bedrijventerrein van Velsen. Dat vraagt om goede afstemming van plannen en activiteiten. Samen met de andere IJmondgemeenten is de Economische Samenwerking IJmond 2030 gestart, met als doel de positie en rol van de IJmond in de regio te verstevigen. Als partner binnen de MRA werken we samen aan het versnellen van de digitalisering, de circulaire economie en de energietransitie.

Talentontwikkeling voor de maak- en onderhoudsindustrie

Tata Steel Techport is het netwerk dat werkt aan talentontwikkeling en de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie binnen de MRA. De IJmond staat daarin centraal, met Beverwijk Business Docks Wijckermeer als de ‘slimme’ werkplaats.

Duurzame initiatieven.

In GreenBiz IJmond hebben ondernemers de handen ineengeslagen om een aantal ambities op het gebied van energie en duurzaamheid te realiseren. Ook hierin lopen we voorop. Vanuit het hele land is belangstelling voor dit initiatief.

© Beverwijk Business Docks Wijckermeer | Privacy Verklaring | Concept & design door SixtySeven