Skip to main content

Vanaf 24 augustus tot en met begin oktober 2020 wordt gewerkt aan de rotonde Wijkermeerweg/Kanaalweg/Flevoland/Ringvaartweg. We maken de rotonde veiliger voor fiets- en voetgangers. Fietsers en voetgangers krijgen voorrang op de rotonde. Daarnaast leggen we een tweerichtings fietspad aan. Zie hiervoor de tekening op de achterkant. Het project valt onder de pijler Infrastructuur en bereikbaarheid van het uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk. Wegomleidingen geven we aan met borden. En ongeveer 10 dagen voor de start van de werkzaamheden plaatsen we borden met vooraankondigingen. Zo wordt voor alle werknemers en bezoekers duidelijk dat er omleidingen zijn. Alle activiteiten die we hier gaan uitvoeren hebben uiteindelijk één doel Beverwijk Business Docks is één van de best bereikbare en meest duurzame werk- woongebieden in de IJmond; dynamisch, goed georganiseerd en economisch gezond. Een zelfstandige zeehaven, hoogwaardige maakindustrie, haven gerelateerde ondernemingen, ‘slimme’ startups en grow-ups en een innovatief distributiecluster gaan er hand in hand met het centrum van Beverwijk, de grootschalige detailhandel aan de Parallelweg en modern wonen in een hoog stedelijk centrummilieu. Dit is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Noord Holland.

© Beverwijk Business Docks Wijckermeer | Privacy Verklaring | Concept & design door SixtySeven