Skip to main content

Waarom een Ondernemersfonds Beverwijk:

De huidige aanjaagregeling gaat eind 2022 stoppen. De afgelopen 1,5 jaar hebben alle ondernemers uit de deelgebieden van Beverwijk zich verenigd. Samen hebben zij na diverse sessies met een extern adviesbureau besloten dat een ondernemersfonds de meest logische vervolgstap is.

 Het uitgewerkte meerjarenplan van het Ondernemersfonds Beverwijk is op 1 september jl. gepresenteerd in een raadscommissie vergadering. De commissie heeft ons geadviseerd de ondernemers en andere eigenaren of gebruikers niet-woningen te informeren en het draagvlak bij de ondernemers te inventariseren.

Het OFB Beverwijk heeft alle geregistreerde gebruikers en eigenaren van niet-woningen aangeschreven. In de uitnodigingsbrief zijn de eigenaren en gebruikers geïnformeerd over het opzetten van de OFB en haar plannen. Op dinsdag 27 september jl. heeft de informatiebijeenkomst over de plannen om de aanjaagregeling door te ontwikkelen naar een ondernemersfonds nieuwe Stijl plaatsgevonden. Naast een brief, hebben we ook via social media en de bestaande deelgebied communicatienetwerken alle eigenaren en of gebruikers van niet-woningen verzocht om aanwezig te zijn op deze informatieavond.

 De opkomst bedroeg een 30-tal ondernemers, gebruikers en/of eigenaren en een 50-tal ondernemers die persoonlijk zijn gesproken maar niet aanwezig konden zijn op de avond zelf. Het aantal clicks naar de refererende informatie op de deelwebsites zijn hier niet in meegenomen. Op dinsdag 27 september organiseerde Horeca Nederland afdeling Beverwijk ook haar jaarvergadering.  Taylor van Marrelo heeft daar ook de presentatie gegeven en toegelicht. Horeca Nederland afdeling Beverwijk reageerde unaniem positief op de plannen.

Na afloop van de presentatie en de vragenronde is er een peiling gehouden onder alle aanwezigen met de vraag of men het ermee eens is dat er een Ondernemersfonds wordt opgericht met de aanpassing op de OZB. De reactie was unaniem positief. 

Om de directe gevolgen van de verhoging te visualiseren kunnen we het volgende

Rekenvoorbeeld hanteren:

Eigenaren van een pand met een WOZ waarde van 5 ton, zullen bij ons voorgestelde verhoging van de huidige OZB (van circa 5% naar circa 7%) ongeveer € 2,50 per maand meer gaan betalen aan de ozb. Voor gebruikers is dit zelfs nog wat minder. Bij eigenaar en gebruiker is dit uiteraard een optelling van de twee bedragen. Het voordeel is wel dat we dan meer OZB subsidie jaarlijks terugkrijgen waarmee we investeringen, verbeteringen en activiteiten kunnen organiseren.

Waar staan we nu met het Ondernemersfonds Beverwijk?

Op 18 oktober as. wordt het meerjarenplan behandeld in het College en bij aanname van het plan zal het op 24 november aanstaande aan de raad voorgelegd worden. De raad beslist, maar meestal nemen zij het advies van het college over.  

Wij gaan uit van een positieve besluitvorming en verwachten na 24 november definitief groen licht te krijgen op onze plannen zodat we op 1 januari 2023 kunnen starten met het Ondernemersfonds Beverwijk en kunnen starten met de realisatie van onze plannen.

Uiteraard zullen wij u op alle mogelijke manieren blijven informeren over de voortgang en uitvoering van het OFB.

© Beverwijk Business Docks Wijckermeer | Privacy Verklaring | Concept & design door SixtySeven